• Autorizované inženýrství v oboru technologického zařízení staveb
 • Inženýrská činnost ve stavebnictví, řízení projektů výstavby
 • Zadávací projektová dokumentace B.D. (Basic Design) pro investory
 • Řešení projektových úkolů a jejich management
 • Návrhy čerpacích stanic Nenewtonských kapalin
 • Projektování průmyslových plastových potrubních systémů
 • Statické a pevnostní výpočty plastových nádrží a chemických zásobníků
 • Výrobní dokumentace pro plastové nádrže a zásobníky
 • Prováděcí projektová dokumentace D.D. (Detail Design)
 • Dodávky a montáže technologických zařízení s odborným dozorem
 • Technická pomoc certifikovaného technologa svařování plastů
 • Soudní znalectví v oboru hydraulických strojů
 • Soudní znalectví v oboru plastových potrubních systémů
 • Odborná školení v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob
 • Školící a vzdělávací činnost v oboru stavebnictví a strojírenství