Inženýrsko-technická společnost pro obor čerpání a dopravu Nenewtonských kapalin spolupracující s ústavem mechaniky tekutin a energetiky fakulty strojní ČVUT

 

projektování, dodávky, montáže